Porodní asistentky a studentky porodní asistence

Vzdělávání PA

Tříletý bakalářský studijní program - vysokoškolské studium

- v souladu se zákonem č. 96/2004 - o získávání způsobilosti k výkonu povolání a činnosti regulovaných profesí a jeho malou novelou č.105/2011 Sb., a zákonem č.111/1998 Sb. (o vysokých školách), dále s legislativními doporučeními EU a rámcovými standardy ICM pro vzdělávání v oboru porodní asistence.

 

V Brně je tento stupeň vzdělání poskytován Masarykovou Univerzitou, podrobnější informace naleznete zde.

 

Specializační vzdělávání v obrou PA

Specializační vzdělávání upravuje vyhláška č. 31/2010.

3 obory specializace:

Intenzivní péče v PA

Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

Komunitní péče v PA

Obsah a rozsah specializažního vzdělávání jsou regulovány metodickými pokyny MZ ČR.

Forma studia (akreditovaný):

Magisterský vzdělávací program (navazující) se získáním akademického titulu Mgr.

Specializační kurz

Specializační vzdělávání je formou celoživotního vzdělávání v oboru.

Probíhá v akreditovaném vzdělávacím zařízení.

Kompetence Porodní asistentky - specialistky vyplývají z vyhlášky č. 55/2011 Sb.