Porodní asistentky a studentky porodní asistence

Filozofie v PA

Filozofii práce porodní asistentky nejlépe vystihuje následující:

Neuškodit, protože každý zásah s sebou nese určitá rizika, která mohou převážit možné výhody.

Neomezovat autonomii rodící ženy, včetně práva na informovaný výběr, pokud se týká různých alternativ.

Nezasahovat do přirozených procesů, pokud k tomu není pádný důvod (tento princip se dotýká porodnické trpělivosti).

Intervence vždy a pouze ve prospěch ženy a dítěte.

Porodní asistence vychází z toho, že:

Těhotenství, porod a šestinedělí jsou pro ženujiným“ fyziologickým stavem, ale ne nemocí. To znamená, že žena nepotřebuje soustavný dohled a péči lékaře. Ten je nutný pouze v některých případech.

Při fyziologickém průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí je vhodným poskytovatelem péče ženě kvalifikovaná a zkušená porodní asistentka.

Maximálně možný objem péče ženě je možné a výhodné v období fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí poskytnout v primární sféře - pobyt ženy v nemocnici může být omezen na nezbytně nutný rozsah.

Maximálně možný rozsah péče o ženu a dítě může zajistit jedna „její“ porodní asistentka, kterou si žena může svobodně vybrat, stejně jako lékaře.

Porodní asistentka podporuje aktivní roli ženy ve vztahu ke zdraví.

Poskytuje ženě a dítěti dohled, péči a radu.