Ženy a budoucí rodiče

Kdo je porodní asistentka

Kdo je porodní asistentka

Poslání, kompetence a postavení porodní asistentky vychází z Mezinárodní definice z roku 2005  (ICM).

Je to osoba, která byla řádně přijata do vzdělávacího programu pro porodní asistentky oficiálně uznávaného v příslušné zemi, úspěšně ukončila tento daný program a získala tak předepsanou kvalifikaci pro registraci či udělení licence k výkonu povolání porodní asistentky.

Je uznávána jako zodpovědná zdravotnická pracovnice partnersky pracující se ženami, kterým poskytuje nezbytnou podporu, péči a poradenství během těhotenství, při a po porodu, vede porod na svou vlastní zodpovědnost a pečuje o novorozence a kojence. Tato péče zahrnuje profylaxi, podporu normálního porodu, zjišťování komplikací u matky či dítěte, zprostředkování lékařské péče nebo jiné odpovídající pomoci a zajištění neodkladné péče v naléhavých situacích.

Plní důležitou úlohu ve zdravotním poradenství a vzdělávání žen, jejich rodin a celých komunit. Tato práce by měla zarhnovat předporodní přípravu a přípravu k rodičovství a může přesahovat do oblastí ženského sexuálního a reprodukčního zdraví a péči o dítě.

Může vykonávat svoji praxi kdekoliv včetně domácností, komunitního prostředí, nemocnic, klinik nebo zdravotnických středisek.

Porodní asistentka má zákonem vymezené kompetence. Je odborně připravena na úrovni EU. Je oprávněna pro samostatný výkon profese bez odborného dohledu v případě, že má předepsanou licenci a je registrována. Její povinností je soustavně se vzdělávat a kriticky – dle nejnovějších výsledků výzkumu v oboru – hodnotit všechny používané postupy. Za výkon své profese je ze zákona plně zodpovědná.