Porodní asistentky a studentky porodní asistence

Dokumenty a výzkum

Standardy pro porodní asistentky v komunitní péči [ke stažení]

Cochrane databáze: the cochranelibrary.com