Porodní asistentky a studentky porodní asistence

Odkazy


Česká konfederace porodních asistentek:  www.ckpa.cz

Česká komora zdravotnických pracovníků - přípravný výbor:  www.ckzp.cz

Masarykova univerzita v Brně:  www.muni.cz

Evropská asociace porodních asistentek - EMA:  www.europeanmidwives.eu

Royal College of Midwives:  www.rcm.org.uk

Mezinárodní konfederace porodních asistentek - ICM:  www.internationalmidwives.org

Celosvětový kongres ICM Praha 2014: www.midwives2014.org